2017-06-22
رزومه دکتر بهرام گل محمدی

رزومه دکتر بهرام گل محمدی

»» سوابق اجرایی، علمی، فرهنگی و شغلی دکتر بهرام گل محمدی – اشتغال به صنعت نساجی و پوشاک از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۵ – اشتغال به فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!