2017-07-22

قدرت باور

در یک باشگاه بدن‌سازی پس از اضافه‌کردن پنج کیلوگرم به رکورد قبلی ورزشکاری از او خواستند که رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. اما ورزشکار موفق به این کار نشد. […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!