2017-08-30

تلنگر موفقیت – خودخواهی

بوفالویی قوی موفق شد تا از حمله شیر بگریزد. او به سوی غاری دوید که اغلب به عنوان پناهگاه از آن استفاده می‌کردند. هوا تاریک شده بود؛ بلاخره به غار […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!