2017-08-01

بجنورد – فرهنگ‌سرای شهروند

همایش همسر ایده‌آل / فرهنگ‌سرای شهروند – بجنورد /  تیرماه ۱۳۹۶ [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”بجنورد – فرهنگسرای شهروند”] ⇐ مشخصات برنامه: نام:  همایش آموزشی همسر ایده آل مدت برنامه:  ۲ جلسه […]
2017-08-01

بجنورد – دانشکده پزشکی

همایش ازدواج رویایی / دانشکده پزشکی – بجنورد / بهمن ماه ۱۳۹۵ [Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”بجنورد – دانشکده پزشکی”] ⇐ مشخصات برنامه: نام:  همایش آموزشی ازدواج رویایی مدت برنامه:  ۱ جلسه […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!