2017-07-05
رزومه دکتر مهدی گل محمدی

رزومه دکتر مهدی گل‌ محمدی

»» سوابق اجرایی، علمی، فرهنگی و شغلی: –   موسس، نایب رئیس و مدیر عامل شرکت کیان رایانه توس – ۱۳۷۶ –   موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی موعود – […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!