2017-08-05

عشق به مادر

پزشکی متخصص در یک غروب زمستانی بعد از کار روزانه بر روی صندلی به خواب رفته بود، که با صدای زنگ در بیدار شد. دختر لاغر‌اندامی را دید با کفش‌هایی  […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!