2017-07-29

خیاط و کوزه

در روزگاران قدیم در شهری خیاطی بود که دکانش سر راهه گورستان قرار داشت. وقتی کسی می‌مرد و او را به گورستان می‌بردند از جلوی دکان خیاط می‌گذشتند. یک روز […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!