2017-08-09

قدرشناسی

پلیکان پرنده‌ای است که در صورت پیدا‌نکردن غذا برای جوجه‌هایش، نوک خود را به گوشت تن خود فرو می‌برد و از آن غذا به جوجه‌هایش می‌دهد. در زمستانی سخت که […]
38833000 - 051
error: Content is protected !!