خرید مستند رمزگشایی مغز بیل گیتس

790.000 ریال

عنوان:  مستند رمزگشایی مغز بیل

مدرس:  دکتر بهرام گل محمدی ( آشنایی بیشتر با مدرس )

شامل:  15 ساعت فایل ویدئویی + فایل صوتی

مبلغ سرمایه‌گذاری:  490.000  ریال

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی موعود