خرید کتاب قلیدون – نسخه چاپی

790.000 ریال

عنوان:  مستند تبدیل شدن به وارن بافت

مدرس:  دکتر بهرام گل محمدی ( آشنایی بیشتر با مدرس )

شامل:  15 ساعت فایل ویدئویی + فایل صوتی

مبلغ سرمایه‌گذاری:  790.000  ریال

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی موعود