ثبت نام دوره شاهراه آرامش

20.000.000 ریال

 

عنوان:  دوره آموزشی شاهراه آرامش

مدرس:  دکتر بهرام گل‌محمدی ( آشنایی بیشتر با مدرس )

شامل:  12 جلسه – سه ساعته

مبلغ سرمایه‌گذاری:  20.000.000  ریال

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی موعود