تقویم زمان‌بندی برگزاری برنامه‌های آموزشی در سال 1403 

 

مشخصات دورهمدرس دورهتاریخ برگزاریتعداد جلساتشهریهثبت‌نام آنلاین
دوره پیکرنوازیدکتر بهرام گل‌محمّدی22 اردیبهشت 140330 جلسه45 میلیون تومان
(ثبت‌نام تا 20 فروردین = 30 میلیون تومان)
درحال ثبت‌نام
سیمرغ رفاقتدکتر بهرام گل‌محمّدیشب‌های ماه رمضان 140330 جلسهرایگانبرگزار شد.