تقویم زمان‌بندی برگزاری برنامه‌های آموزشی در سال 1401 

 

مشخصات دورهمدرس دورهتاریخ برگزاریتعداد جلساتشهریهثبت‌نام آنلاین
تور آموزشی شیرازبا همراهی دکتر گل‌محمّدی26 اردیبهشت‌ماه 14014 شب و 5 روز6.5 میلیون تومانبرگزار شد
دوره الماس گمشدهدکتر بهرام گل‌محمّدی18 اردیبهشت‌ماه 140120 جلسه2 میلیون توماندر حال برگزاری
دوره شاهراه آرامشدکتر بهرام گل‌محمّدی18 خردادماه 140112 جلسه2 میلیون تومانثبت‌نام آنلاین
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی25 خردادماه 140120 جلسه10 میلیون تومانثبت‌نام آنلاین
دوره سیبل سفیددکتر بهرام گل‌محمّدی15 آذرماه 140010 جلسه5 میلیون توماندر حال برگزاری
دوره دوقورت و نیم ثروتدکتر بهرام گل‌محمّدی5 اسفندماه 140020 جلسه10 میلیون توماندر حال برگزاری