• مشخصات:  تور آموزشی - تفریحی شیراز
  • تاریخ سفر:  26 اردیبهشت الی 1 خرداد 1401
  • مدت:  4 شب و 5 روز
  • حمل و نقل:  قطار  ( رفت و برگشت )
  • اقامت:  هتل
  • برگزارکننده:  موسسه فرهنگی موعود
 

دوست دارید یک سفر جذاب و خاطره‌انگیز رو در کنار ما، تجربه کنید ؟


 

مشخصات تورآموزشیتاریخ برگزاریحمل و نقلمحل اقامتگالری تصاویر تور
تور آموزشی قشم10 - 06 بهمن‌ماه 1400هواپیماهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی کویر مصر30 - 26 آبان‌ماه 1400اتوبوس VIPاقامتگاه بومگردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی شمال14 مردادماه 1400اتوبوس VIPهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی شمال18 - 14 تیرماه 1400اتوبوس VIPهتلتصاویر درحال بارگذاری است.


 

مشخصات تورآموزشیتاریخ برگزاریحمل و نقلمحل اقامتگالری تصاویر تور
تور آموزشی رادکان14 - 15 شهریورماه 1399اتوبوس VIPاقامتگاه بومگردیتصاویر درحال بارگذاری است.

به دلیل محدودیت‌های ویروس کووید 19 - تورهای آموزشی در سال 99 بصورت محدود برگزار شده است.


 

مشخصات تورآموزشیتاریخ برگزاریحمل و نقلمحل اقامتگالری تصاویر تور
تور آموزشی کیش26 - 23 بهمن‌ماه 1398هواپیماهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی کنگ13 - 12 دی‌ماه 1398اتوبوس VIPاقامتگاه بومگردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی دهبار04 مردادماه 1398اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی رادکان24 - 23 خردادماه 1398اتوبوس VIPاقامتگاه بومگردیتصاویر درحال بارگذاری است.


 

مشخصات تورآموزشیتاریخ برگزاریحمل و نقلمحل اقامتگالری تصاویر تور
تور آموزشی کیش30 - 27 بهمن‌ماه 1397هواپیماهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی چابهار14 - 10 آذرماه 1397اتوبوس VIPهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی یزد23 - 18 آبان‌ماه 1397اتوبوس VIPهتلتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی دهبار02 شهریورماه 1397اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی کنگ19 مردادماه 1397اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی ازغد24 تیرماه 1397اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی شمال19 - 15 اردیبهشت‌ماه 1397اتوبوس VIPاقامتگاه بوم‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.


 

مشخصات تورآموزشیتاریخ برگزاریحمل و نقلمحل اقامتگالری تصاویر تور
تور چهارشنبه‌سوری28 اسفندماه 1396اتوبوس VIPاقامتگاه بوم‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی ارگ رادکان24 - 25 اسفندماه 1396اتوبوس VIPاقامتگاه بوم‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی ارگ رادکان13 بهمن‌ماه 1396اتوبوس VIPاقامتگاه بوم‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی جاغرق05 مردادماه 1396اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی کلاته آهن20 تیرماه 1396اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.
تور آموزشی دره ارغوان06 تیرماه 1396اتوبوس VIPطبیعت‌گردیتصاویر درحال بارگذاری است.