ثبت نام دوره قوانین طلایی موفقیت

4.500.000 ریال

 

عنوان:  دوره آموزشی قوانین طلایی موفقیت

مدرس:  دکتر بهرام گل‌محمدی ( آشنایی بیشتر با مدرس )

شامل:  5 جلسه – چهار ساعته

مبلغ سرمایه‌گذاری:  4.500.000  ریال

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی موعود