ثبت نام دوره الماس گمشده

50.000.000 ریال

 

عنوان:  دوره آموزشی الماس گمشده

مدرس:  دکتر بهرام گل‌محمدی ( آشنایی بیشتر با مدرس )

شامل:  20 جلسه – سه ساعته

مبلغ سرمایه‌گذاری:  20.000.000  ریال

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی موعود